Sözlükte "içerik" ne demek?

1. Bir şeyin içinde bulunan öğelerin tümü, muhteva, mazruf; bir tümce ya da yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.
2. Bir anlatımda verilmek istenen öz; düşünce, duygu ve imgelerin tümü.
3. Herhangi bir ruhsal süreç ya da düşünsel işlevi oluşturan öğelerin tümüiçerik

İçerik kelimesinin ingilizcesi

n. content, substance, meaning, theme, contents, ingredient

--Reklam--